ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
sar ปี 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 123724
>เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านเนินทอง 126141
ภาพกิจกรรมแอโรบิคแดนซ์ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียนไทยสุขภาพดี 146563
โครงงานวิทยาศาสตร์น้อย 146576
แบบบันทึกคะแนน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 319 KB 146442
คู่มือการใช้เว็บ
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.11 MB 123726
>๑๖.การจัดการระบบเช็คเกรดออนไลน์ 146738
>๑๕.การเปลี่ยนรหัสผ่าน 146519
>๑๔.เอกสารดาวน์โหลดเอกสารภายใน 146564
>๑๓.สมุดเยี่ยมชมและเว็บบอร์ด 146596
>๑๒.การสร้างแบบสำรวจความคิดเห็น 146758
>๑๑.การเพิ่มปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน 146731
>๑๐.การเพิ่มภาพกิจกรรมโรงเรียน 146570
>๙.การจัดการข่าวสารของโรงเรียน 146614
>๘.การเพิ่มบุคลากรและผลงานครู 146624
>๗.การเพิ่มข้อมูลทำเนียบผู้บริหาร 146359
>๖.การเพิ่มเนื้อหาหรือข้อมูลแทรกระหว่างบล๊อค 146650
>๕.การเพิ่มเนื้อหา แก้ไขประวัติโรงเรียนและข้อมูลต่าง ๆ 146604
>๔.การจัดวางตำแหน่งต่าง ๆ ของเว็บไซต์ 146330
>๓.การทำหน้า intro หรือหน้าเว็บวันสำคัญก่อนเข้าหน้าหลัก 146411
>๒.การตกแต่งและออกแบบเว็บไซต์ 146443
>๑.การเข้าสู่ระบบและการตั้งค่าข้อมูลโรงเรียน 146328
เอกสารโรงเรียน
ประกาศระเบียบโรงเรียนบ้านเนินทอง ว่าด้วยทรงผมและเครื่องแต่งกายของนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.46 KB 20713
>ITA (OTA ร.ร.สุจริต บ้านเนินทอง) 20715
โครงงานคุณธรรม 1 โครงงาน 1 คุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.72 MB 20719
แผนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการคุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.72 MB 20714
>ธุรการชั้นเรียน 19 รายการ 20728
แผ่นที่โรงเรียนบ้านเนินทอง Word Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 123720
แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.52 KB 123728
ตารางสอนระดับอนุบาล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.98 KB 123723
>ตารางสอนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 123720
>ตารางสอนรวม รายบุคคล รายชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2564 123719
SAR โรงเรียนบ้านเนินทอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 123724
แผนปฏิบัติการประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 123724
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต Word Document ขนาดไฟล์ 575.5 KB 123717
หลักเกณฑ์การบริหารและทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.32 KB 123717
คู่มือการให้บริการนักเรียน (นักเรียนและผู้ปกครอง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 123716
แผนพัฒนาโรงเรียนบ้านเนินทอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 123718
คำสั่งแต่งตั้งโรงเรียนสุจริต Word Document ขนาดไฟล์ 60.16 KB 123717
คำสั่งรวมโรงเรียนบ้านเนินทอง (ฉบับล่าสุด) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.75 KB 123717
แผนยุทธศาสตร์สถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 698.68 KB 123721
แผนปฎิบัติการประจำปีโรงเรียนบ้านเนินทอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 123722
ใบลาป่วย ลากิจ ลาบวช ลาคลอด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.13 KB 123725
ใบรายงานผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 111.49 KB 126146
หัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 230.6 KB 126136
007แบบตรวจดื่มนม,อาหาร,แปรงฟัน ปี 64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140.86 KB 126157
006โภชนาการ(น้ำหนักส่วนสูง) ปี 64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 170.13 KB 126161
008แบบบันทึกการตรวจสุขภาพอนามัยนักเรียน ปี 64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 147.6 KB 126167
0001มุมกระดาษ-โรงเรียนบ้านเนินทอง Word Document ขนาดไฟล์ 188.52 KB 126141
000บันทึกข้อความส่งงาน แบบฟร์อมธรุการชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 26.15 KB 126139
005สมุดออมทรัพย์บัญชีโครงการโรงเรียนธนาคารปี 64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 85.75 KB 126152
001แบบบันทึกสมรรถนะ 5 ประการปี 64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 521.6 KB 126184
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 295.43 KB 146747
รายงานกิจกรรมธนาคาร 146581
รายงานกิจกรรมนิเทศภายในปี 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 772.19 KB 146500
รายงานผลการเรียนรายวิชา(ทุกวิชา)ของครูประจำชั้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 341.5 KB 146781
รายงานผลการเรียนรายวิชาภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 184.49 KB 147582
สรุปแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ (ตัวอย่าง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.27 KB 146685
รายงานการประชุมห้องเรียนสีขาว (ตัวอย่าง) Word Document ขนาดไฟล์ 38.44 KB 147108
รายงานการดำเนินการห้องเรียนสีขาว (ตัวอย่าง) Word Document ขนาดไฟล์ 611.09 KB 146616
แบบประเมินโรงเรียนสีขาว (ตัวอย่าง) Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 146520
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 146330
แนวปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ Word Document ขนาดไฟล์ 619.43 KB 146636
ปกหลักฐานการจ่ายเงินเรียนฟรี Word Document ขนาดไฟล์ 375.58 KB 146448
คู่มือการดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์และการร้องเรียน 146579
รายงานค่านิยม 12 ประการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1 MB 146648
แบบฝึกทักษะบูรณาการการอ่านการคิดเลข ระดับชั้น ป.1-ป.6-2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 146459
แบบฝึกทักษะบูรณาการการอ่านการคิดเลข ระดับชั้น ป.6-1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.99 MB 146711
แบบฝึกทักษะบูรณาการการอ่านการคิดเลข ระดับชั้น ป.5 146667
แบบฝึกทักษะบูรณาการการอ่านการคิดเลข ระดับชั้น ป.4-2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.74 MB 146408
แบบฝึกทักษะบูรณาการการอ่านการคิดเลข ระดับชั้น ป.4-1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 146636
แบบฝึกทักษะบูรณาการการอ่านการคิดเลข ระดับชั้น ป.3-2 146663
แบบฝึกทักษะบูรณาการการอ่านการคิดเลข ระดับชั้น ป.3 146768
แบบฝึกทักษะบูรณาการการอ่านการคิดเลข ระดับชั้น ป.2-2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 146589
แบบฝึกทักษะบูรณาการการอ่านการคิดเลข ระดับชั้น ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.76 MB 146450
แบบฝึกทักษะบูรณาการการอ่านการคิดเลข ระดับชั้น ป.1 146522
รายงานประจำปีของสถานศึกษาปี 2558 (SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 146363
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 48.56 KB 146777
โปรแกรม
โปรแกรมคำนาณน้ำหนักส่วน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 287.5 KB 146477
>โปรแกรมการลดขนาดรูป 146722