ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
sar ปี 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 123725
>เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านเนินทอง 126148
ภาพกิจกรรมแอโรบิคแดนซ์ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียนไทยสุขภาพดี 146572
โครงงานวิทยาศาสตร์น้อย 146578
แบบบันทึกคะแนน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 319 KB 146463
คู่มือการใช้เว็บ
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.11 MB 123734
>๑๖.การจัดการระบบเช็คเกรดออนไลน์ 146739
>๑๕.การเปลี่ยนรหัสผ่าน 146520
>๑๔.เอกสารดาวน์โหลดเอกสารภายใน 146573
>๑๓.สมุดเยี่ยมชมและเว็บบอร์ด 146597
>๑๒.การสร้างแบบสำรวจความคิดเห็น 146759
>๑๑.การเพิ่มปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน 146738
>๑๐.การเพิ่มภาพกิจกรรมโรงเรียน 146577
>๙.การจัดการข่าวสารของโรงเรียน 146615
>๘.การเพิ่มบุคลากรและผลงานครู 146631
>๗.การเพิ่มข้อมูลทำเนียบผู้บริหาร 146366
>๖.การเพิ่มเนื้อหาหรือข้อมูลแทรกระหว่างบล๊อค 146657
>๕.การเพิ่มเนื้อหา แก้ไขประวัติโรงเรียนและข้อมูลต่าง ๆ 146611
>๔.การจัดวางตำแหน่งต่าง ๆ ของเว็บไซต์ 146331
>๓.การทำหน้า intro หรือหน้าเว็บวันสำคัญก่อนเข้าหน้าหลัก 146412
>๒.การตกแต่งและออกแบบเว็บไซต์ 146444
>๑.การเข้าสู่ระบบและการตั้งค่าข้อมูลโรงเรียน 146329
เอกสารโรงเรียน
ประกาศระเบียบโรงเรียนบ้านเนินทอง ว่าด้วยทรงผมและเครื่องแต่งกายของนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.46 KB 20718
>ITA (OTA ร.ร.สุจริต บ้านเนินทอง) 20722
โครงงานคุณธรรม 1 โครงงาน 1 คุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.72 MB 20729
แผนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการคุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.72 MB 20718
>ธุรการชั้นเรียน 19 รายการ 20739
แผ่นที่โรงเรียนบ้านเนินทอง Word Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 123727
แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.52 KB 123737
ตารางสอนระดับอนุบาล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.98 KB 123731
>ตารางสอนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 123721
>ตารางสอนรวม รายบุคคล รายชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2564 123720
SAR โรงเรียนบ้านเนินทอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 123726
แผนปฏิบัติการประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 123728
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต Word Document ขนาดไฟล์ 575.5 KB 123720
หลักเกณฑ์การบริหารและทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.32 KB 123718
คู่มือการให้บริการนักเรียน (นักเรียนและผู้ปกครอง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 123723
แผนพัฒนาโรงเรียนบ้านเนินทอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 123725
คำสั่งแต่งตั้งโรงเรียนสุจริต Word Document ขนาดไฟล์ 60.16 KB 123724
คำสั่งรวมโรงเรียนบ้านเนินทอง (ฉบับล่าสุด) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.75 KB 123719
แผนยุทธศาสตร์สถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 698.68 KB 123729
แผนปฎิบัติการประจำปีโรงเรียนบ้านเนินทอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 123723
ใบลาป่วย ลากิจ ลาบวช ลาคลอด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.13 KB 123732
ใบรายงานผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 111.49 KB 126152
หัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 230.6 KB 126144
007แบบตรวจดื่มนม,อาหาร,แปรงฟัน ปี 64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140.86 KB 126170
006โภชนาการ(น้ำหนักส่วนสูง) ปี 64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 170.13 KB 126167
008แบบบันทึกการตรวจสุขภาพอนามัยนักเรียน ปี 64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 147.6 KB 126174
0001มุมกระดาษ-โรงเรียนบ้านเนินทอง Word Document ขนาดไฟล์ 188.52 KB 126149
000บันทึกข้อความส่งงาน แบบฟร์อมธรุการชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 26.15 KB 126148
005สมุดออมทรัพย์บัญชีโครงการโรงเรียนธนาคารปี 64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 85.75 KB 126160
001แบบบันทึกสมรรถนะ 5 ประการปี 64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 521.6 KB 126200
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 295.43 KB 146754
รายงานกิจกรรมธนาคาร 146582
รายงานกิจกรรมนิเทศภายในปี 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 772.19 KB 146510
รายงานผลการเรียนรายวิชา(ทุกวิชา)ของครูประจำชั้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 341.5 KB 146786
รายงานผลการเรียนรายวิชาภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 184.49 KB 147593
สรุปแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ (ตัวอย่าง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.27 KB 146749
รายงานการประชุมห้องเรียนสีขาว (ตัวอย่าง) Word Document ขนาดไฟล์ 38.44 KB 147112
รายงานการดำเนินการห้องเรียนสีขาว (ตัวอย่าง) Word Document ขนาดไฟล์ 611.09 KB 146626
แบบประเมินโรงเรียนสีขาว (ตัวอย่าง) Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 146533
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 146337
แนวปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ Word Document ขนาดไฟล์ 619.43 KB 146637
ปกหลักฐานการจ่ายเงินเรียนฟรี Word Document ขนาดไฟล์ 375.58 KB 146450
คู่มือการดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์และการร้องเรียน 146586
รายงานค่านิยม 12 ประการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1 MB 146654
แบบฝึกทักษะบูรณาการการอ่านการคิดเลข ระดับชั้น ป.1-ป.6-2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 146463
แบบฝึกทักษะบูรณาการการอ่านการคิดเลข ระดับชั้น ป.6-1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.99 MB 146714
แบบฝึกทักษะบูรณาการการอ่านการคิดเลข ระดับชั้น ป.5 146672
แบบฝึกทักษะบูรณาการการอ่านการคิดเลข ระดับชั้น ป.4-2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.74 MB 146416
แบบฝึกทักษะบูรณาการการอ่านการคิดเลข ระดับชั้น ป.4-1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 146646
แบบฝึกทักษะบูรณาการการอ่านการคิดเลข ระดับชั้น ป.3-2 146664
แบบฝึกทักษะบูรณาการการอ่านการคิดเลข ระดับชั้น ป.3 146776
แบบฝึกทักษะบูรณาการการอ่านการคิดเลข ระดับชั้น ป.2-2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 146591
แบบฝึกทักษะบูรณาการการอ่านการคิดเลข ระดับชั้น ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.76 MB 146458
แบบฝึกทักษะบูรณาการการอ่านการคิดเลข ระดับชั้น ป.1 146524
รายงานประจำปีของสถานศึกษาปี 2558 (SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 146365
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 48.56 KB 146785
โปรแกรม
โปรแกรมคำนาณน้ำหนักส่วน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 287.5 KB 146498
>โปรแกรมการลดขนาดรูป 146731