รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านเนินทอง
484 หมู่ที่ 6 บ้านเนินทอง   ตำบลสลุย  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 077651074 เบอร์แฟกส์ 077651074
Email : neonthong484@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :